Kurs PHP

Kod PHP służy nam do wygenerowania odpowiedzi HTML dla przeglądarki użytkownika; komunikuje się z bazą danych oraz jest pełnoprawnym językiem programowania - zawiera instrukcje warunkowe, pętle, funkcje, a nawet klasy i obiekty. PHP to mechanika działania witryny, czyli tzw. backend.