Obiektowy C++

Kurs dla znających już podstawy języka C++. W tym cyklu po przepracowaniu w konsoli zasad podejścia obiektowego przejdziemy docelowo do tworzenia aplikacji okienkowych, działających już nie w wierszu poleceń, lecz w trybie graficznym.