Kurs MySQL (#4) Modele danych. Relacja. Iloczyn kartezjański

2017-01-20 | Mirosław Zelent

Dziś powrócimy do teorii baz danych - zajrzymy nieco głębiej do króliczej nory matematycznej abstrakcji, do teorii mnogości, do fundamentalnej nomenklatury bazodanowej.

Pobierz slajdy z podsumowania: