Stylizowanie list <ul> i <ol>

Wygląd list numerowanych i nienumerowanych ustalamy głównie właściwością list-style. Jej możliwe subatrybuty to:

  • list-style-type (typ listy – patrz ilustracja poniżej - możliwe wartości: disc, circle, square, decimal, decimal-leading-zero, lower-roman, upper-roman, lower-greek, lower-latin, upper-latin, armenian, georgian, lower-alpha, upper-alpha)
  • list-style-image (obraz markera listy z użyciem url)
  • list-style-position (pozycja markera listy: inside, outside)
Typy list

W praktyce jednak, zamiast poszczególnych zapisów z subatrybutami często stosujemy zapis złożony - kilka przykładów:


ul
{
list-style-type: square;
list-style-image: url("marker.jpg");
list-style-position: outside;
list-style: square url("marker.jpg") outside;
}

Pozostało nam jeszcze omówić kolejną ważną w praktyce kwestię, a mianowicie: W jaki sposób uchwycić pojedynczy element listy, czyli znacznik <li>? Możemy użyć dwóch rodzajów selektorów:

Z użyciem spacji


ul li
{

}

Z użyciem operatora >


ul > li
{

}

Na czym polega różnica? Za pomocą spacji uchwycimy wszystkie elementy wewnątrz listy <ul>, zaś operatorem > tylko elementy leżące bezpośrednio w znacznikach <ul>. Dla lepszego zrozumienia tej różnicy rozważmy następującą strukturę:


<div class="pojemnik">
<span><p>Jeden</p></span>
<span><p>Dwa</p></span>
<p>Trzy</p>
<p>Cztery</p>
</div>

Zależnie od zastosowanego selektora otrzymamy inne rezultaty:

Kod z użyciem operatora >


.pojemnik > p
{
color:red;
}

Rezultat w przeglądarce jest następujący:

Jeden
Dwa
Trzy
Cztery

Wniosek: pierwsze dwa paragrafy nie są czerwone, ponieważ nie leżą bezpośrednio w divie pojemnik (zostały umieszczone w spanach).

Kod z użyciem spacji


.pojemnik p
{
color:red;
}

Rezultat w przeglądarce jest następujący:

Jeden
Dwa
Trzy
Cztery

Wniosek: wszystkie paragrafy są czerwone, ponieważ wcale nie muszą leżeć bezpośrednio w divie pojemnik (mogą w spanach, a nawet głębiej).

Zobacz także

Daj się zaskoczyć! Poniżej wylosowałem dla Ciebie pięć wpisów z innych kategorii blogowych aniżeli ta, którą właśnie przeglądasz:

Pomóż dzieciom

Polska Akcja Humanitarna od wielu lat dożywia dzieci. Proszę, poświęć teraz dosłownie chwilę i pomóż klikając w oznaczony strzałką zielony brzuszek Pajacyka. Dziękuję!

Komentarze

Disqus
Bądź na bieżąco
Pasja informatyki