Obiektowy C++ (#3) Konstruktory. Destruktory. Hermetyzacja

2014-03-25 | Mirosław Zelent

W tym odcinku, który jest trzecim epizodem w serii, skupimy się na dwóch zagadnieniach. Po pierwsze, powiemy dziś co nieco o klauzulach odpowiedzialnych za określanie dostępu do danych składowych klasy za pomocą klauzul: public, private, protected. A drugim tematem będą tzw. konstruktory i destruktory, czyli specjalne metody w klasie, których poznanie jest absolutnie konieczne do swobodnego posługiwania się obiektami. Czeka na nas sporo nowej wiedzy do zdobycia, mam nadzieję, że będę w stanie to Państwu przystępnie wyłożyć, tak abyście po obejrzeniu tego odcinka zupełnie swobodnie korzystali z konstruktorów i destruktorów oraz wygodnie określali dostęp do składników klasy.

Pobierz pliki źródłowe z odcinka: