Kurs MySQL (#3) Zapytania INSERT i UPDATE

2015-11-09 | Mirosław Zelent

Przepracowaliśmy już intensywnie tworzenie prostych i złożonych zapytań wyszukujących informacji w bazie danych. Dziś zajmiemy się równie intensywnie dwoma innymi rodzajami kwerend: wstawiającymi nowe informacje do bazy (INSERT) oraz podmieniającymi wartość już uprzednio wstawionych rekordów (UPDATE).

Pobierz plik importu z bazy: