Kurs C++ (#2) Instrukcja warunkowa if

2013-11-30 | Mirosław Zelent

Stosowanie instrukcji warunkowej otwiera drzwi do pisania użytecznych aplikacji w zasadzie w każdym języku programowania. Dlatego też omawiam tą instrukcję na filmie w sposób możliwie najdokładniejszy, bardzo cierpliwie i pragmatycznie pokazując jej użycie w aż trzech sytuacjach. Trud włożony w przygotowanie tego odcinka mam nadzieję zwróci się z nawiązką i pozwoli adeptom programowania szybciej i pełniej zrozumieć stosowanie spójników logicznych and/or oraz sposób analizy złożonych warunków logicznych.

Pobierz pliki źródłowe z odcinka: