Wykłady z informatyki do pobrania

2013-06-24 | Mirosław Zelent

W pierwszym poście blogowym postanowiłem udostępnić przygotowane przeze mnie prezentacje, które tworzyłem na przestrzeni 3 lat mojej pracy dydaktycznej. Wykłady w PDF nie zawierają co prawda komentarzy prowadzącego, ale i tak stanowią myślę konkretne zestawienie najważniejszych informacji na podany temat (na poziomie technikum). Nie mam nic przeciwko udostępnianiu linków do tych wykładów, czy też wykorzystywaniu ich jako dodatek do prowadzonych przez siebie zajęć.

Sprzęt, podzespoły, urządzenia

1. Monitory komputerowe

2. Karty graficzne, tworzenie grafiki 3D

3. Budowa zestawu komputerowego

4. Projektor, karta tv, sprzętowy dekoder DVD

5. Interfejsy urządzeń peryferyjnych

6. Zasilacze komputerowe

7. Peryferia: klawiatury, myszki, drukarki, skanery

8. Aparaty i kamery cyfrowe

Systemy operacyjne i sieci komputerowe

9. Licencje programów, prawa autorskie

10. System komputerowy, rodzaje, jednostki pamięci

11. Rejestr Windows. Praca z rejestrem

12. BIOS, tryb awaryjny, uśpienie, hibernacja

13. Zestawienie poleceń systemu MS-DOS

14. Linux cz.1: czym jest Linux, struktura plików

15. Linux cz.2: terminal, użytkownicy, grupy

16. Linux cz.3: polecenia systemowe, ćwiczenia

17. Linux cz.4: popularne dystrybucje, instalacja

18. Sieci komputerowe, urządzenia sieciowe

19. Sieci równorzędne oraz klient - serwer

20. Sieć Internet - historia, pojęcia

Programowanie: HTML, MySQL, C++, Pascal

21. HTML kurs podstawowy

22. Bazy danych - wykład wstępny

23. Zapytania MySQL nauka przez przykłady

24. C++ i Pascal kurs podstawowy

25. Własne funkcje w Pascalu

26. Wskaźniki w C++

27. Struktury danych: stos, kolejka, lista, drzewo

28. Sortowanie bąbelkowe

29. Sortowanie przez wybór (selekcję)

30. Sortowanie przez wstawianie

31. Sortowanie szybkie (Quicksort)

32. Złożoność obliczeniowa algorytmów

33. Programowanie obiektowe

34. Pliki. Operacje na plikach w Pascalu

35. Ciąg Fibonacciego

36. Rekurencja

37. Moduł graph w Pascalu

38. Dyrektywy preprocesora